De Spelregels

De Spelregels:

Deze 924 vriendenkring is toegankelijk voor alle type Porsches voor deze vriendenkring bent u geen contributie verschuldigd ik (wij) organiseren een paar maal per jaar een gezellige puzzel e/o tourtocht een Moezel e/o Eifel weekend een technische dag een barbecue een gezellige jaar afsluiting etc. etc.voor deze evenementen kunt u zich aanmelden via mijn e-mail adres of op een van mijn fax of  telefoonnummers ruim van tevoren maak ik het evenement op mijn website en via de e-mail bekend en kunt u zich hiervoor binnen de opgeven termijn aanmelden en de eventuele betaling(en) overmaken op mijn rekeningnummer ik behoudt mij ten aller tijden het recht voor om mensen die zich voor een evenement aanmelden e/o op een evenement aanwezig zijn (geweest) en waarvan ik of meerdere vriendenkringleden het idee hebben dat deze persoon of personen niet binnen onze vriendenkring thuis horen doordat deze zich op een zodanige manier opstellen e/o gedragen dat zij de sfeer binnen onze vriendenkring (dreigen te)verpesten om deze voor het evenement of aankomende evenementen te weigeren of als zij al op een evenement aanwezig zijn deze eventueel ter plekke te ( laten) verwijderen.